GBP/USD giảm mạnh, cơ hội vào lệnh tại vùng hỗ trợ

1 tuần trước 17

GBP/USD giảm mạnh, cơ hội vào lệnh tại vùng hỗ trợ

GU giảm mạnh nhưng vẫn chưa thực sự chạm lại vùng hỗ trợ 1.3700. Điều bây giờ cần là chờ đợi giá chạm lại vùng này.
- Nếu phá mạnh hỗ trợ thì tiếp tục sell xuống, mục tiêu 1.3560
- Nếu hình thành các setup tăng giá thì có thể buy lên.

Nguồn bài viết