FWD Việt Nam tiếp tục là môi trường làm việc tốt nhất châu Á

1 tháng trước 29
Ba lần liên tiếp được tạp chí HR Asia bình chọn là “Công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á”, FWD Việt Nam cho thấy những giá trị của việc gắn kết nhân viên và xây dựng văn hóa làm việc lý tưởng đang được thực thi bền vững tại đây.
Nguồn bài viết