DODUSDT - Giảm theo Supertrend 14/5/2022

4 ngày trước 10

DODUSDT - Giảm theo Supertrend 14/5/2022

DODO / TetherUS BINANCE:DODOUSDT

- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- Khung 1 giờ: chờ điều chỉnh tăng, khi phá vỡ điều chỉnh tăng về xu hướng giảm thì vào lệnh.
... Điều chỉnh tăng (Supertrend 1 giờ)

...Xu hướng điều chỉnh tăng bị phá vỡ:
* Tác giả đang dùng giao dịch tự động ở sàn Binance Future.
Nguồn bài viết