Dự đoán xu hướng Bitcoin khi so sánh vs giá vàng

1 tuần trước 13

Dự đoán xu hướng Bitcoin khi so sánh vs giá vàng

Hồi lên 40 - 45k
Điều chỉnh về 24k lấp Gap
Sau đó uptrend

Nguồn bài viết