Chiến lược Buy Vàng ngày 17/05

1 tháng trước 37

Chiến lược Buy Vàng ngày 17/05

Gold/U.S. Dollar FX:XAUUSD

Vàng đã cho sự phục hồi mạnh mẽ ở các khung nhỏ như m5, m15
Cộng thêm pinbar của D1 đã xác định xu hướng chính chuyển mình từ giảm sang Tăng

hiến lược Buy Quanh Vùng Giá : 1826 - 1828
Stop Loss : 1820

Take Profit 1: 1835
Take Profit 2: 1840
Take Profit 3: 1855
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!
Thị trường luôn biến động, vậy nên tôi sẽ cập nhật plan khi có sự thay đổi.

Nguồn bài viết