CHIẾN LƯỢC DẦU 25/11/2021

1 tuần trước 13

CHIẾN LƯỢC DẦU 25/11/2021

WTI CRUDE OIL TVC:USOIL

Trong ngắn hạn hiện tại H1 dầu đã break ra khỏi vùng sideway, có thể chờ retest lại và canh sell

Có gì thắc mắc cứ inb trực tiếp tele mình với user là anhnguyett17

Nguồn bài viết