ChatGPT sốt xình xịch, Alibaba của Trung Quốc nhảy vào bắt chước

1 tháng trước 19
Ngày 8-2, Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc thông báo đang phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) kiểu ChatGPT và hiện trong quá trình thử nghiệm nội bộ.
Nguồn bài viết