Chờ mua BTCUSD hôm nay

4 tuần trước 24

Chờ mua BTCUSD hôm nay

Bitcoin / U.S. dollar BITSTAMP:BTCUSD

Chờ mua BTCUSD quanh 42k.
Đây là giao dịch của tôi.

Không phải lời khuyên giao dịch.
Bạn cần quản lý rủi ro của mình.
Hãy chỉ tham khảo để có nhận định về xu hướng.

Nguồn bài viết