Cần đánh giá tác động kỹ hơn các đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội

1 tuần trước 15
Bộ Tư pháp cho rằng, một số chính sách đề xuất thay đổi trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi có tác động lớn, cần bổ sung đánh giá kỹ hơn, như: thêm nhóm tham gia BHXH bắt buộc; chính sách hưởng BHXH một lần; giảm thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu...
Nguồn bài viết