Buy cặp CadJpy (giao dịch trong ngày)

1 tuần trước 15

Buy cặp CadJpy (giao dịch trong ngày)

Đây là một giao dịch trong phiên Âu ngày hôm nay của tôi.

***
Tham khảo:
Buy CADJPY @ 86.750
TP1 @86.950
TP2 @87.250
TP3 @87.750

SL @ 86.000

*** Chú ý:
Tôi luôn đảm bảo rủi ro chỉ ở mức 1-2% trên mỗi giao dịch.
Và các bạn cũng nên có kỷ luật tốt để quản lý rủi ro ở mức thấp nhất.
Nếu đường giá không đi theo kế hoạch thì tôi sẽ không tham gia giao dịch.

***
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Phân tích được cung cấp là thông tin dành cho việc học hỏi
Nó không nên được xem như khuyến nghị đầu tư. Bạn cần có kế hoạch trước khi bắt đầu giao dịch.
Vì vậy, hãy dùng idea như một gợi ý sẽ giúp bạn hiểu thị trường và dễ dàng dự đoán động thái tiếp theo của đường giá.

Nguồn bài viết