BTCUSD - Giảm theo Supertrend & Keltner 24/11/2021

1 tuần trước 16

BTCUSD - Giảm theo Supertrend & Keltner 24/11/2021

Giả lập gần giống người chơi. Hoa hồng 4USD/giao dịch, trượt giá: 2 ticks theo chuyên gia Kodify (tradingview.com/pinewizards).
- Supertrend khung 4 giờ: xu hướng giảm.
- Keltner channels khung 1 giờ: giảm.
>>> Vào lệnh đường Basis Keltner Channels


* Hệ thống giả lập mang tính chất tham khảo, đúng từ 2013 đến nay => dùng giao dịch thực tế. Tương lai không biết còn đúng hay không.
Vậy anh em nên sử dụng dừng lỗ 1%-2%.

'sell BTCUSDT q=0.007 a=usdm' sử dụng giao dịch tự động sàn Binance Future. Yêu cầu: tài khoản Pro, Pro+, Premium + Webhook gửi tín hiệu.

Thống kê toàn bộ dữ liệu tradingview cung cấp (Khung 1 giờ). Bắt đầu từ năm 2012 cho đến nay.
- 01 / 01 /2019 - 20/11/2021
- 01 / 01 /2018 - 01 / 01 /2021
- 01 / 01 /2017 - 01 / 01 /2020
- 01 / 01 /2016 - 01 / 01 /2019
- 01 / 01 /2015 - 01 / 01 /2018
- 01 / 01 /2014 - 01 / 01 /2017
- 01 / 01 /2013 - 01 / 01 /2016
- 01 / 01 /2012 - 01 / 01 /2015

Nguồn bài viết