Bộ cấp phép 200, chỉ còn 30 doanh nghiệp game hoạt động

1 tháng trước 16
Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực game tại Việt Nam, thế nhưng hiện chỉ còn khoảng 30 doanh nghiệp hoạt động, và đang dần teo tóp.
Nguồn bài viết