Bộ Giao thông Vận tải cảnh báo việc lợi dụng tăng giá vận tải

1 tuần trước 13
Các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, rà soát kê khai giá, niêm yết giá của đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn để đánh giá việc điều chỉnh giá dịch vụ vận tải với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt chi phí xăng dầu. Trường hợp có thể giảm giá, địa phương cần yêu cầu đơn vị thực hiện giảm kịp thời.
Nguồn bài viết