Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng cho ông Nguyễn Sinh Nhật Tân

1 tuần trước 9
Chiều hôm nay, 13/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trao Quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân.
Nguồn bài viết