bán EURUSD 14.09.2021

1 tuần trước 16

bán EURUSD 14.09.2021

EUR/USD OANDA:EURUSD

xu hướng H4 là xu hướng giảm
khối lượng ở vùng đỉnh cao , giá đi xuống nhưng khối lượng cũng bắt đầu tăng lên. Xu hướng tăng k bền vững. Đợi giá quét sl lần cuối rồi sell
Tỷ lệ 1:2

Nguồn bài viết