AUDUSD Sell ngắn giá hiện tại

5 tháng trước 54

AUDUSD Sell ngắn giá hiện tại

Lệnh Buy giá hiện tại
SL tại 0.7924 (cộng với Spread tùy sàn)
TP tại 0.789471 (Trùng với khu vực Fibo 50)

Nguồn bài viết