Anh gia nhập CPTPP, Việt Nam hưởng lợi gì?

1 tháng trước 14
Anh hoàn tất đàm phán CPTPP và gia nhập vào cuối năm 2023 được những người ủng hộ Brexit xem như một chiến thắng quan trọng.
Nguồn bài viết