20-07-2021: USDCHF canh sell nè

1 tuần trước 14

20-07-2021: USDCHF canh sell nè

USD/CHF OANDA:USDCHF

Trong khung H1 thì ta có mô hình thằng gù quá đẹp cho cú sell ở ngay vùng Supply với SL và TP như hình.

Nguồn bài viết