20-07-2021: cậu vàng có setup sell khá là đẹp

1 tuần trước 12

20-07-2021: cậu vàng có setup sell khá là đẹp

Gold OANDA:XAUUSD

Trên đồ thị H1 thì cậu vàng đang có setup sell khác là đẹp khi tạo ra được vùng Supply rất mạnh. Ta canh sell ngay vùng này với SL và TP như hình.

Nguồn bài viết