điểm thoát hàng cho VNIDEX

1 tháng trước 26

điểm thoát hàng cho VNIDEX

VIETNAM INDEX HOSE:VNINDEX

Quan điểm cá nhân về thị trường chứng khoán VN trong thời gian tới, dự báo VNINDEX sẽ hồi về quanh khu vực như hình và sẽ có 1 pha sập điểm nữa
Ý kiến cá nhân và miễn trừ trách nhiệm

Nguồn bài viết