Đông trùng hạ thảo 'đánh lận con đen' đến nhà khoa học cũng khó phân biệt thật giả

1 tháng trước 15
Chưa nói đến đông trùng hạ thảo tự nhiên mà kể cả đông trùng hạ thảo nuôi cấy cũng bị "đánh lận con đen" bán với giá trên trời.
Nguồn bài viết