Đà Nẵng sẽ có trung tâm dữ liệu quy mô 100 triệu USD

1 tuần trước 15
Ngày 24/11, chủ đầu tư Khu công nghệ thông tin tập trung TP Đà Nẵng cho biết vừa ký kết với đối tác Singapore - Infracrowd về việc đầu tư khu trung tâm dữ liệu (Data Center) theo tiêu chuẩn Tier 3 Plus với tổng mức khoảng 100 triệu USD.
Nguồn bài viết